Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

SV 807/09 Ob-7885/09 , Stran 3070
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 807/09 z dne 24. 11. 2009, je bila nepremičnina z ident. št. 2171-1456-6, del stavbe s številko 6, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Hrušica 170, Hrušica, stoječi na parc. št. 490/130, k. o. Dovje, last zastavitelja Damirja Haskića, stanujočega na Hrušici, Huršica 123, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 11. 2009, zastavljeno v korist upnice SKB Banka d.d. Ljubljana, matična številka: 5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 73.700,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost