Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Št. 15/2009 Ob-7892/09 , Stran 3066
Likvidacijski upravitelj Zavoda za promocijo športa in turizma Bodi zraven – v likvidaciji na podlagi podanih pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom: 1. Ustanovitelja Zavoda za promocijo športa in turizma Bodi zraven s sedežem na naslovu Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, sta dne 4. 11. 2009 sprejela sklep o prenehanju zavoda in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Sandi Potočnik, stanujoč Prešernova ulica 30, 3230 Šentjur. 3. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom pod opr. št. Srg 2009/28472 z dne 16. 11. 2009 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad Zavodom za promocijo športa in turizma Bodi zraven – v likvidaciji. 4. Likvidacijski upravitelj poziva vse upnike Zavoda za promocijo športa in turizma Bodi zraven – v likvidaciji, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve do zavoda v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža Zavoda za promocijo športa in turizma Bodi zraven – v likvidaciji, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava terjatev«. 5. Likvidacijski upravitelj poziva dolžnike Zavoda za promocijo športa in turizma Bodi zraven – v likvidaciji, da nemudoma poravnajo vse obveznosti do zavoda v likvidaciji.

AAA Zlata odličnost