Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Ob-7881/09 , Stran 3066
Likvidacijska upraviteljica zavoda E – SYSTEM, zavod za ekonomske in okoljske sisteme – v likvidaciji, Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, matična številka 1682733, objavlja v skladu z določilom 412. člena ZGD naslednje obvestilo in poziv likvidacijskim upnikom in dolžnikom: 1. Pri subjektu E – SYSTEM, zavod za ekonomske in okoljske sisteme – v likvidaciji, Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, matična številka 1682733, reg. št. vl. 1/11290/00, je s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 27. 8. 2008, opr. št. Srg 2008/27617, vpisana sprememba podatkov zaradi začetka postopka redne likvidacije zavoda. 2. Za likvidacijsko upraviteljico je imenovana Julija Mesarič. 3. Likvidacijska upraviteljica poziva upnike, da v roku 30 dni po objavi tega poziva s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve do zavoda v likvidaciji na naslov: mag. Dejan Gracer, odvetnik, Gosposka 4, Celje, s pripisom »Prijava terjatev – E system«. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatev. 4. Likvidacijska upraviteljica poziva vse dolžnike, da takoj poravnajo svoje obveznosti do zavoda v likvidaciji.

AAA Zlata odličnost