Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Št. 995/09 Ob-7884/09 , Stran 3055
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 – popr.) ter seje Sveta vrtca Kolezija, Svet vrtca Kolezija, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Kolezija izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09- popr.), 40. in 56. členom Zakona o vrtcih ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08) ter 28. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – Zvrt (Uradni list RS, št. 25/08), in sicer: 1. izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, 2. ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, 3. ima opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, 4. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu po začetku mandata, 5. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 6. da predloži svoj program vodenja vrtca Kolezija, 7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ni bil pravnomočno obsojen ali zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za vodenje vrtca. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predviden pričetek dela bo 19. 2. 2010. Popolno pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev (overjenimi kopijami oziroma originali), opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kratkim življenjepisom, lahko kandidat pošlje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet vrtca Kolezija, Rezijanska cesta 22, Ljubljana, s pripisom – »Za razpis ravnatelja«. Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost