Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Št. 54451-4/2008/99 Ob-8011/09 , Stran 3007
1. V javnem razpisu se v točki 5. Višina sredstev spremeni besedilo, ki se sedaj glasi: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarsko razvojna logistična središča. Okvirna višina razpisanih sredstev je 23.353.692,00 EUR od tega je: – 19.850.638,00 EUR namenskih sredstev EU – ESRR; – 3.503.054,00 EUR slovenska udeležba – ESRR; – za proračunsko leto 2009 je namenjenih 2.000.000,00 EUR od tega: – 1.700.000,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 300.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2010 je namenjenih 6.853.692,00 EUR od tega: – 5.825.638,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri ESRR-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 1.028.054,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2011 je namenjenih 6.000.000,00 EUR od tega: – 5.100.000,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – EU udeležba (85,00%) – 900.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2012 je namenjenih 4.500.000,00 EUR od tega: – 3.825.000,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – EU udeležba (85,00%) – 675.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2013 je namenjenih 4.000.000,00 EUR od tega: – 3.400.000,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – EU udeležba (85,00%) – 600.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – slovenska udeležba (15,00%), Sredstva bremenijo proračunski postavki: 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri ESRR – 07-13 – EU udeležba (85,00%) 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri ESRR – 07 -13 – slovenska udeležba (15,00%). 2. Vse ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

AAA Zlata odličnost