Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

SV 1002/2009 Ob-7792/09 , Stran 2994
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 1002/2009 z dne 17. 11. 2009, je bilo stanovanje št. 8, v 4. etaži, s shrambo, v 1. etaži, v skupni izmeri 63,90 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Ravne 29, Tržič, stoječi na parc. št. 406, k.o. Tržič, last zastavitelja Iva Paškić, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 2. 1992, sklenjene med Ivom Paškićem, kot kupcem, in družbo Lepenka Tržič, podjetje za proizvodnjo in predelavo papirjev in lepenke, d.d., kot prodajalko, zastavljeno v korist zastavne upnice Unicredit banke Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 88.000,00 EUR, z obrestno mero v višini seštevka veljavnega 6-mesečnega Euriborja in obrestne marže v višini 2,10% p.a., z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice 31. 10. 2034 ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem kreditu št. KR01 273752010.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti