Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

SV 744/09 Ob-7334/09 , Stran 2803
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 744/09 z dne 2. 11. 2009, je bilo stanovanje št. 3, v večstanovanjski stavbi na Jesenicah, Ulica heroja Verdnika 17, stoječi na parc. št. 709, k.o. Jesenice, last zastaviteljice Liljane Budimović, Ulica heroja Verdnika 17, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6. 2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu 14, v zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost