Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

SV 997/2009 Ob-7306/09 , Stran 2803
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 997/2009 z dne 30. 10. 2009, je ident. št. dela stavbe 660/3693/002, stanovanje št. 2, v pritličju, v izmeri 118,39 m2, Šarhova ulica 105, 2000 Maribor, v stavbi, ki stoji na parceli številka 2078/4, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku 1050 katastrska občina Studenci, in je last Tanje Pajovič, EMŠO 2705977505187, in Matevža Selišek, EMŠO 0709984500415, oba stanujoča Kidričeva ulica 018, 2000 Maribor, vsakega do ene polovice od celote, na podlagi originalne overjene Prodajne pogodbe z dne 19. 10. 2009, sklenjene med Senekovič Petrom, kot prodajalcem, in Pajovič Tanjo ter Selišek Matevžem kot kupcema, originalne overjene Kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. S-215/94 z dne 1. 2. 1995, sklenjene med Elektro-Slovenija, kot prodajalko, in Senekovič Petrom, kot kupcem ter na podlagi originalno overjenega Dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. S-215/94 z dne 29. 10. 2001, sklenjenega prav tako med Elektro-Slovenija, kot prodajalko, in Senekovič Petrom, kot kupcem, zastavljeno v korist Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 96.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost