Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

SV 740/09 Ob-7304/09 , Stran 2802
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 740/09 z dne 30. 10. 2009, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta 1. maja 26A, Jesenice, stoječe na parc. št. 802/5, 804/9 in 804/15, k.o. Jesenice, last zastavitelja Srdžana Nikolića, Cesta 1. maja 26A, Jesenice, na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11. 2003, Aneksa h Kupoprodajni pogodbi z dne 26. 11. 2003 in Zemljiškoknjižnega dovolila z dne 1. 12. 2003 v korist imetnice Banke Sparkasse d.d., matična številka: 2211254000, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v zavarovanje denarne terjatve 70.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost