Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

SV 954/09 Ob-7303/09 , Stran 2802
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 954/09 z dne 28. 10. 2009, je bila nepremičnina, stanovanje v I. nadstropju, v skupni izmeri 114,90 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Svetčeva 1, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 64/2, ki je vpisana v vl. št. 645, k.o. 2679 Gradišče II, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 5. 2003, sklenjene med zastaviteljico Jano Vizjak kot kupovalko in Mestno občino Ljubljana kot prodajalko, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10.300 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost