Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

SV 988/2009 Ob-7302/09 , Stran 2802
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 988/2009 z dne 28. 10. 2009, je ident. št. dela stavbe 0678-1269-012, trisobno stanovanje, št. 12, v 2. nadstropju, v skupni izmeri 77,25 m2, Ulica Staneta Severja 2, Maribor, ki se nahaja v stavbi, ki stoji na parceli številka 1620, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku 1169, katastrska občina Spodnje Radvanje, in je last Nataše Ribaš, EMŠO 2607975505390, stanujoče Ob gozdu 8, 2314 Zgornja Polskava, do celote, na podlagi originalne overjene Pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja z dne 8. 10. 2009, sklenjene s prodajalko Mileno Kužnar kot prodajalko in Natašo Ribaš kot kupovalko ter originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7. 1996, sklenjene med Vidovič Željkom in Vidovič Majo kot prodajalcema in Kužnar Mileno kot kupovalko, originalne overjene Kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 11. 1991, sklenjene med Študentskim servisom Maribor kot prodajalcem in Vidovič Slavico kot kupovalko in originalne overjene prodajne pogodbe številka 3020-572-13-2/4-RB z dne 16. 1. 1981, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar kot prodajalcem in Študentskim servisom Maribor, Vidovič Željkom in Vidovič Slavico kot kupci, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 47.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost