Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

SV 530/09 Ob-7300/09 , Stran 2802
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Ferleža iz Črnomlja, Ulica Lojzeta Fabjana 7, 8340 Črnomelj, opr. št. SV 530/ 09 z dne 27. 10. 2009, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja dvoinpolsobno stanovanje, št. 4, v skupni izmeri 72,50 m2, v II. nadstropju stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 3991, pod vl. št. 2733, k.o. Metlika, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 5 A, 8330 Metlika, katerega edini in izključni lastnik je Broz Robert, roj. 23. 7. 1973, stan. Naselje Borisa Kidriča 5A, 8330 Metlika, na osnovi dveh predhodnih notarsko overjenih kupoprodajnih pogodb med prodajalcem Pionir standard gradbeništvo d.d. Novo mesto in kupcem GMZ d.o.o. ter prodajalcem GMZ d.o.o. in kupcem Broz Robertom, zastavljena v korist upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546 za zavarovanje denarne terjatve po Pogodbi o dolgoročnem kreditu št. NM01 222884023 z dne 19. 10. 2009 v višini glavnice 35.000,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost