Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

SV 481/09 Ob-7299/09 , Stran 2802
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-481/09, z dne 27. 10. 2009, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 42,88 m2, v zgradbi na naslovu Kidričevo naselje 9, Postojna, stoječi na parceli št. 3308, katastrska občina (2490) Postojna, last zastavitelja po imenu Tatjana Matić, stanujoča Kidričevo naselje 9, Postojna, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000 EUR, z dogovorjeno obrestno mero trimesečni Euribor + 2,50% in z datumom zapadlosti terjatve 31. 10. 2029.

AAA Zlata odličnost