Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

SV 309/09 Ob-7298/09 , Stran 2802
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 309/09 z dne 1. 10. 2009, je bilo stanovanje št. 2, z inventarno št. 5760, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stavbe v Zagorju ob Savi, Farčnikova kol. 43, identifikacijska št. 1886-456-102.E, katerega solastnika sta na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 70/20090-T z dne 7. 9. 2009, vsak do 1, Iztok Kreča in Petra Tekavčič, oba stan. Zagorje ob Savi, Farčnikova kol. 43, zastavljeno na podlagi hipotekarno kreditne pogodbe št. 226331-001 z dne 28. 9. 2009, za zavarovanje terjatve v višini 36.000,00 EUR, z dobo vračanja 240 mesecev in končno zapadlostjo zadnjega obroka v plačilo dne 18. 11. 2029, s pogodbeno enovito nominalno in nespremenljivo obrestno mero 6,40% letno in efektivno obrestno mero (EOM) 6,77% letno, z zamudnimi obrestmi ter vsemi stroški, pripadki in event. stroški, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve, vse v korist zastavne upnice SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, mat. št. 5026237000.

AAA Zlata odličnost