Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

SV 984/2009 Ob-7297/09 , Stran 2802
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 984/2009 z dne 26. 10. 2009, je stanovanje številka 1, garsonjera, v I. nadstropju stanovanjske stavbe, z oznako 1074.ES, Prvomajska ulica 33, Maribor, ležeči na parceli številka 344, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku 3033, katastrska občina Tezno, katerega lastnik je zastavni dolžnik Igor Drofenik, EMŠO 2610961500184, stanujoč Cankarjeva ulica 6C, 2000 Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 0502-12/91 z dne 5. 12. 1991, sklenjene s prodajalko družbo TAM Maribor, družba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d. in Drofenik Ivom, kot kupcem, ter na podlagi Sklepa o dedovanju opr. št. II D 187/2004 z dne 16. 11. 2004, zastavljeno v korist Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 36.900,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost