Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

SV 815/09 Ob-7296/09 , Stran 2802
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 815/09 z dne 27. 10. 2009, je bilo stanovanje št. 47, v 9. etaži stanovanjske stavbe s številko 452, v k.o. Klanec (2121-452), in naslovom Ulica Rudija Papeža 32, 4000 Kranj, stoječe na parc. št. 249/3, parc. št. 410/3, parc. št. 411/5 in parc. št. 545/7, vseh k.o. Klanec, z ident. št. dela stavbe 2121-452-47, v solasti Brede Prislan in Božidarja Prislana, vsakega do 1, na podlagi kupne pogodbe št. 36/B21-5/83 z dne 10. 8. 1983, sklenjene s prodajalcem SGP Gradbinec Kranj, n.sol.o., v imenu in za račun TOZD GO Kranj, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 17. 8. 2009, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, MŠ: 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,20% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 9. 2024, z možnostjo odpoklica terjatve s strani upnice ter z ostalimi pp.

AAA Zlata odličnost