Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 014-24/2009-3 Ob-7397/09 , Stran 2776
Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr) minister za zdravje obvešča, da se je z izdajo sklepa št. 014-24/2009-1 z dne 5. 10. 2009 začel postopek za podelitev javnega pooblastila in za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici oziroma strokovnemu združenju s področja laboratorijske medicine. V okviru javnega pooblastila bodo v sklopih oddane naslednje storitve: 1. vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine, 2. izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz registra za zasebne izvajalce, 3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem, 4. Izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem laboratorijske medicine, 5. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov. Postopek podelitve javnega pooblastila ter oddaje storitev iz javnega pooblastila se izvede ob smiselni uporabi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08), ki se nanašajo na javni razpis. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v Glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, v roku 10 dni od objave v Uradnem listu RS, in sicer vsak delavnik, med 8. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje pod naslovom »Javni razpisi«.

AAA Zlata odličnost