Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 430-53/2009/7 Ob-7399/09 , Stran 2773
V Javnem razpisu za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2009/2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81/09 z dne 16. 10. 2009 se: – v točkah 2.1.b), 2.1.c) in 2.1.d) črta besedilo »ter imajo dodeljenega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz točke 3.e), in potrjeno temo doktorske disertacije«; – v točki 2.1.g) besedilo, ki se glasi: »Študentje 2. letnika morajo imeti dodeljenega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz točke 3.e), in potrjeno temo doktorske disertacije, študentje 3. letnika pa dodatno še članek, sprejet v recenzijo, s področja doktorata v mednarodno recenzirani reviji oziroma monografiji.« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Študentje 3. letnika morajo imeti dodeljenega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz točke 3.e), potrjeno temo doktorske disertacije in članek, sprejet v recenzijo, s področja doktorata v mednarodno recenzirani reviji oziroma monografiji.«; – v točki 3.e) se: beseda »trem« zamenja s »štirim«; tretja alineja spremeni tako, da se glasi: »– aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, katerega nosilec je: – prijavitelj, ki izvaja doktorski študij ali – partnerska raziskovalna organizacija, pod pogojem, da je mentor v delovnem razmerju pri prijavitelju, in je med prijaviteljem in raziskovalno organizacijo to partnerstvo urejeno s pogodbo o sodelovanju, pri čemer se kot aktivno sodelovanje razume, da je bil mentor član programske oziroma projektne skupine vsaj v enem raziskovalnem programu ali raziskovalno-razvojnem projektu s področja doktorskega študija v zadnjih petih letih.«.

AAA Zlata odličnost