Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 521/09 Ob-7388/09 , Stran 2773
V javnem razpisu za izbor izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih umetnosti, ki jih bo v letih 2010–2013 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski razpis, z oznako JPR-PROG-2010–2013), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79, z dne 9. 10. 2009, se v 12. točki popravi datum zaključka razpisa in se pravilno glasi: 12.Razpisni rok Razpis se prične 9. 10. 2009 in se zaključi 19. 11. 2009. V drugem odstavku 14. točke se popravi datum in se pravilno glasi: Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 19. 11. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na programski razpis z oznako JPR-PROG-2010–2013, z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja (npr. Glasbena umetnost). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). Popravi se datum v točki 14.2 in se pravilno glasi. 14. 2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 19. 11. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Popravi se datum v drugem odstavku 15 točke in se pravilno glasi: Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 6. 11. 2009, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju. Popravi se datum v 17. točki razpisa in se pravilno glasi: 17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 26. 11. 2009. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

AAA Zlata odličnost