Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

SV 721/09 Ob-5911/09 , Stran 2242
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 721/09 z dne 24. 8. 2009, je bil poslovni lokal, tako imenovana trgovina Tehnopromet v izmeri 237,91 m2, (trgovina 93,81 m2, skladišče 35,43 m2, vetrolov 4,20 m2, embalaža 14,45 m2, pisarna 18,53 m2, garderoba 7,33 m2, vetrolov 2,08 m2, umivalnik 1,44 m2, WC 1,44 m2, skladišče 27,20 m2, pralnica 8,50 m2, skladišče 8,50 m2 in garaža 15,00 m2), ki se nahaja v poslovno stanovanjski zgradbi z identifikacijsko številko 1838.ES in katera stoji na parceli številka 698/2, oboje vpisano v vložek številka 4085 katastrska občina Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik Forjan Roman, Murska Sobota, Ulica ob kanalu 1, pridobil po Prodajni pogodbi z dne 7. 4. 2002, sklenjeni s prodajalko Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d., Naklo, zastavljen v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je ta zastavna pravica ustanovljena kot peta po vrstnem redu.

AAA Zlata odličnost