Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

SV 792/09 Ob-5605/09 , Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 792/09 z dne 27. 7. 2009, je bil lokal št. L19, v izmeri 20,70 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju trgovsko-poslovnega objekta, na naslovu Vurnikova ulica 2, Ljubljana. Poslovna stavba stoji na parc. št. 1796/158 k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Marijana Kepica na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6. 2006 sklenjene z Nado Zupančič in Magdaleno Jazbinšek kot prodajalkama, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična št. 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.