Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

SV 684/09 Ob-5604/09 , Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 684/09 z dne 29. 7. 2009, je bilo štirisobno stanovanje v skupni izmeri 115,70 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Dunajska 41, Ljubljana, stoječe na parc. št. 2062/1 k.o. Bežigrad, last zastaviteljice Jasne Milinković, Dunajska cesta 41, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 12. 2005, sklenjene z Natalijo Brišček kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 129.000,00 EUR s pp.