Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

SV 682/09 Ob-5603/09 , Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju terjatve, opr. št. SV 682/09 z dne 29. 7. 2009, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 3, v skupni izmeri 51.27 m2, ki je locirano v pritličju stanovanjskega bloka Pot k ribniku 22, Ljubljana, stoječega na parc. št. 116/1 in 109/67 k.o. Karlovško predmestje, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, pridobljena na podlagi overjenega originala prodajne pogodbe, z dne 20. 7. 2009, sklenjene med Valentinom Urbančičem kot kupcem in Mašo Maras kot prodajalko, last zastavitelja Valentina Urbančiča, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 101.000,00 EUR s pp.