Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

SV 719/2009 Ob-5580/09 , Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 719/2009 z dne 28. 7. 2009, je dvosobno stanovanje št. 10 v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta, na naslovu Na Plavžu 7, Železniki, ki stoji na parc. št. 95/3, vl. št. 385 k.o. Železniki, ki meri skupno 39.69 m2, in obsega sobo 8.61 m2, sobo 2.62 m2, sobo 11.48 m2, kuhinjo – nišo 7.26 m2, shrambo 0.91 m2, WC 1.56 m2 in predsobo 3.15 m2, stanovanju pa pripada tudi solastniški delež na skupnih delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču, na katerem stavba stoji, last zastaviteljev Dijane Lužija, roj. 13. 5. 1982, Na Kresu 24, Železniki in Perice Lužija, roj. 19. 7. 1976, Na Kresu 24, Železniki, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 7. 2009, sklenjene s prodajalko Nevenko Stanič, Kidričeva cesta 16 B, Nova Gorica, zastavljeno v korist upnice SKB Banke d.d., Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.000,00 € s pp.