Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5607/09 , Stran 2121
Likvidacijski upravitelj družbe Moneo, poslovno in pravno svetovanje, d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena v povezavi s 522. členom ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Skupščina družbe Moneo, poslovno in pravno svetovanje d.o.o., Reška 23, Ljubljana, je dne 17. 7. 2009 sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Jure Mikuž, Reška 23, Ljubljana. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2009/20088 z dne 28. 7. 2009 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Moneo, poslovno in pravno svetovanje, d.o.o. – v likvidaciji. 4. Upniki družbe Moneo, poslovno in pravno svetovanje, d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS prijavijo likvidacijskemu upravitelju svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto likvidacijskemu upravitelju na naslov sedeža družbe Moneo, poslovno in pravno svetovanje, d.o.o. – v likvidaciji, Reška 23, 1000 Ljubljana, s pripisom: za likvidacijskega upravitelja – prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Moneo, poslovno in pravno svetovanje, d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.