Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5599/09 , Stran 2119
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC, ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer Investments Austria GmbH. Družba, ki spada v UniCredit bančno skupino Združitev skladov po 3. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) Družba Pioneer Investments Austria GmbH namerava združiti sklad Pioneer Funds Austria – Master Fonds Emerging Markets, vzajemni sklad po 20. členu InvFG (A ISIN-Nr. AT0000610704; T ISIN-Nr. AT0000610712; VT (IT) ISIN-Nr. AT0000610720; VT (AT) ISIN-Nr. AT0000610738) s skladom VM Equity Strategy Emerging Markets, vzajemni sklad po 20. a členu InvFG (A ISIN-Nr. AT0000A0DZ35; T ISIN-Nr. AT0000A06491; VT (IT) ISIN-Nr. AT0000A0DZ43; VT (AT) ISIN-Nr. AT0000A0DZ50) kot prevzemnim skladom po drugem odstavku 3. člena InvFG 1993 v veljavni izdaji in v skladu z dovoljenjem Urada za nadzor finančnega trga (FMA) GZ: FMA-IF25 7955/0004-INV/2009 z dne 18. 6. 2009, pri čemer je kot presečni dan združitve določen 2. 10. 2009. Istočasno se prevzemni sklad preoblikuje v vzajemni sklad po 20. členu InvFG in se ustrezno spremenijo pravila upravljanja sklada. Prevzemni sklad bo tudi po združitvi skladov še naprej upravljala družba Pioneer Investments Austria GmbH. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (Začasni izračun na podlagi vrednosti enot premoženja na dan 29. 6. 2009; pri prevzemnem skladu je upoštevana vrednost zakladne enote premoženja.) To pomeni, da za izplačilno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Master Fonds Emerging Markets (prenosni sklad) imetniki prejmejo 1,4680 enot premoženja sklada VM Equity Strategy Emerging Markets (prevzemni sklad); za zakladno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Master Fonds Emerging Markets (prenosni sklad) imetniki prejmejo 1,4784 enot premoženja sklada VM Equity Strategy Emerging Markets (prevzemni sklad); za enoto premoženja popolnega zakladnega sklada (domača in tuja tranša) Pioneer Funds Austria – Master Fonds Emerging Markets (prenosni sklad) imetniki prejmejo 1,6170 enot premoženja sklada VM Equity Strategy Emerging Markets (prevzemni sklad). Točno menjalno razmerje posameznih skladov se določi na presečni dan združitve, 2. 10. 2009, na podlagi izračunanih vrednosti ustreznih skladov. Zamenjavo enot premoženja avtomatično izvede kreditna institucija, ki vodi skrbniški račun, presežki pa se pripišejo na račun stranke. Pomembno obvestilo: V skladu s tretjim odstavkom 40. člena InvFG v veljavni izdaji zamenjava enot premoženja ne velja kot menjava (v davčnem smislu) in tudi ne prekinja morebitnega špekulacijskega roka po črki b) 1. al. prvega odstavka 30. člena avstrijskega Zakona o dohodnini (EStG 88). Prospekt in izvleček prospekta, vključno s spremenjenimi pravili upravljanja prevzemnega sklada, je na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH, Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri banki UniCredit Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška banka), Schottengasse 6-8, 1010 Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo brezplačno.