Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Št. 051/09 Ob-5609/09 , Stran 2111
Na podlagi 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E), drugega odstavka 20. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 – odl. US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07 in 45/08 – ZArbit), 18. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04 in 75/06), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 95/07 – ZSPJS-UPB7, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E, 80/08) ter 4. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencija za tehnološki razvoj RS, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska 22, 1511 Ljubljana objavlja prosto delovno mesto: 1. višji svetovalec za stike z javnostjo VII/2 – nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu. Besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani www.tia.si.

AAA Zlata odličnost