Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5608/09 , Stran 2111
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/97) in 9. člena Statuta Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, Svet Zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki razpisuje prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki. Kandidat mora poleg splošnih pogojev za imenovanje izpolnjevati še naslednje pogoje: 1. da ima najmanj 4. stopnjo izobrazbe, 2. da ima vsaj pet let delovnih izkušenj na vsebinsko podobnih delih in nalogah, 3. predložiti mora program dela JZ MC Šmartno ob Paki za obdobje štirih let, 4. da je državljan Republike Slovenije. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih razpisnih pogojev se posredujejo v zaprti kuverti na naslov: Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki s pripisom »Ne odpiraj, za Razpisno komisijo za vodenje postopka imenovanja direktorja JZ MC«. Komisija bo obravnavala vse prijave, ki bodo prispele v 14 dneh od objave razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh po končanem razpisu. Z izbranim kandidatom bo podpisana pogodba o pogodbenem opravljanju dela.