Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Št. 478-147/2009-1, Ob-5565/09 , Stran 2108
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmetov prodaje: stanovanja. 1. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10 v KL, v izmeri 40,58 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ulica 4, stoječa na parc. št. 3185 zkv 3095, k.o. Postojna, letnik 1954, (tablica MORS 25588). a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 13. do 14. ure, – 27. 8. 2009 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 55.300,00 EUR. 2. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 10 v 5. in 1 etaži, v izmeri 72,05 m2, z ident. št. 110.E v stanovanjski stavbi na Ptuju, Gregorčičev drevored 3, podvložek 3176/23 k.o. Ptuj (400), letnik 1958, (tablica MORS 27050) a) Ogled stanovanja: – 18. 8. 2009 od 10. do 11. ure, – 19. 8. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 44.300,00 EUR. 3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4, PR, v izmeri 75,90 m2, v stanovanjski stavbi v velikih Blokah, Velike Bloke 3a, stoječe na parc. št. 2005 in 2005/1 zkv 249, k.o. Velike Bloke, ident. št. 163732/…, letnik 1959, (tablica MORS 25813) a) Ogled stanovanja: – 18. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 25. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 39.200,00 EUR. 4. Enosobno stanovanje (prazno), št. 1 v PR, v izmeri 35,46 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Rožna ulica 5, Mokronog, stoječe na parc. št. 42/12 zkv 1276, k.o. Mokronog, ident. št. 1412/1254/1, letnik 1978, (tablica MORS 20476) a) Ogled stanovanja: – 18. 8. 2009 od 10. do 11. ure, – 20. 8. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 30.000,00 EUR. 5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6 v I. nad, v izmeri 49,68 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Moša Pijade 8, Črnomelj, stoječe na parc. št. 954/3, k.o. Črnomelj, ident. št. 1535/10/6, letnik 1989, (tablica MORS 21469). a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 10. do 11. ure, – 26. 8. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 37.500,00 EUR. 6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4 v PR, v izmeri 84,59 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Kandijska cesta 49, Novo mesto, stoječe na parc. št. 371/2, k.o. Kandija, ident. št. 1483/461/4, letnik 1965, (tablica MORS 27632) a) Ogled stanovanja: – 18. 8. 2009 od 13. do 14. ure, – 20. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 60.000,00 EUR. 7. Trisobno stanovanje (prazno), št. 3 v PR, v izmeri 72,95 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Ulica talcev 6, Rimske Toplice, stoječe na parc. št. 969/6. 313.S, k.o. Rimske Toplice, št. 1039/769/, letnik 1938, (tablica MORS 27955) a) Ogled stanovanja: – 18. 8. 2009 od 10. do 11. ure, – 19. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 25.800,00 EUR. 8. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 4 v I. nad, v izmeri 90,04 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Ulica talcev 6, Rimske Toplice, stoječe na parc. št. 969/6. 313.S, k.o. Rimske Toplice, št. 1039/769/, letnik 1938, (tablica MORS 27956) a) Ogled stanovanja: – 18. 8. 2009 od 10. do 11. ure, – 19. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 29.800,00 EUR. 9. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 5 v I. nad., v izmeri 82,06 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Ulica talcev 6, Rimske Toplice, stoječe na parc. št. 969/6. 313.S, k.o. Rimske Toplice, ident. št. 1039769/, letnik 1938, (tablica MORS 27952) a) Ogled stanovanja: – 18. 8. 2009 od 10. do 11. ure, – 19. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 27.200,00 EUR. 10. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 7 v II. nad., v izmeri 60,34 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Gasilska ul. 7, Selnica ob Dravi, podvložek 582/7, 7.E, k.o. Spodnja Selnica (631), letnik 1984, (tablica MORS 21237) a) Ogled stanovanja: – 18. 8. 2009 od 12. do 13. ure, – 19. 8. 2009 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 49.800,00 EUR. 11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2 v 2. in 1. etaži, v izmeri 76,84 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Vošnjakova ul. 8, Slovenska Bistrica, podvložek 2971/2, 2.E, k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik 1958, (tablica MORS 26990) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 21. 8. 2009 od 9. do 10. ure. b) Izklicna cena: 56.100,00 EUR. 12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2 v 2. in 1. etaži, v izmeri 62,25 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Slovenska ul. 2, Slovenska Bistrica, podvložek 894, 2.E, k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik 1964, (tablica MORS 26997) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 21. 8. 2009 od 11. do 12. ure. b) Izklicna cena: 38.300,00 EUR. 13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5 v I. nad. v 2. in 1. etaži, v izmeri 55,32 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Slovenska ul. 2, Slovenska Bistrica, podvložek 894/5, 5.E, k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik 1964, (tablica MORS 27000) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 21. 8. 2009 od 11. do 12. ure. b) Izklicna cena: 36.300,00 EUR. 14. Trisobno stanovanje (prazno), št. 19 v IV. nad., v izmeri 66,67 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Prijateljev trg 1, Ribnica, stoječe na parc. št. 1913, k.o. Ribnica, letnik 1966, ident. št. 1625/293/0 (tablica MORS 27844) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 10. do 11. ure, – 21. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 60.300,00 EUR. 15. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3 v I. nad., v izmeri 79,10 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Prešernova ul. 4, Ribnica, stoječe na parc. št. 119/20, k.o. Ribnica (1625), letnik 1954 (tablica MORS 27858) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 12. do 13. ure, – 21. 8. 2009 od 12. do 13. ure. b) Izklicna cena: 52.300,00 EUR. 16. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12 v II. nad., v izmeri 68,74 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Ul. 21. oktobra 2a, Črnomelj, stoječe na parc. št. 225/24, k.o. Črnomelj, letnik 1954, ident. št. 1535/25/- (tablica MORS 27766) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 16. do 17. ure, – 26. 8. 2009 od 16. do 17. ure. b) Izklicna cena: 40.600,00 EUR. 17. Trisobno stanovanje (prazno), št. 17 v IV. nad., v izmeri 73,24 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice, letnik 1965, ident. št. 1300/579/- (tablica MORS 27378) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 55.800,00 EUR. 18. Trisobno stanovanje (prazno), št. 15 v IV. nad., v izmeri 73,24 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice, letnik 1965, ident. št. 1300/579/- (tablica MORS 27376) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 52.200,00 EUR. 19. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6 v I. nad., v izmeri 62,23 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice, letnik 1965, ident. št. 1300/579/- (tablica MORS 27367) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 47.800,00 EUR. 20. Trisobno stanovanje (prazno), št. 5 v I. nad., v izmeri 74,89 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice, letnik 1965, ident. št. 1300/579/- (tablica MORS 27366) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 51.600,00 EUR. 21. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11 v II. nad., v izmeri 63,43 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, stoječe na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525/926/0 (tablica MORS 25030) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 55.600,00 EUR. 22. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 16 v III. nad., v izmeri 64,78 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, stoječe na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525/926/0 (tablica MORS 25035) a) Ogled stanovanja: – 20. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 54.900,00 EUR. 23. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4 v I. nad., v izmeri 75,12 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 9, Pivka, stoječe na parc. št. 4230/14, k.o. Petelinje, letnik 1952, ident. št. 2501/641/0 (tablica MORS 25789) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 26. 8. 2009 od 15.30 do 16.30, b) Izklicna cena: 63.500,00 EUR. 24. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6 v II. nad., v izmeri 65,98 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 13, Pivka, stoječe na parc. št. 4230/11, k.o. Petelinje (2501), letnik 1961, (tablica MORS 25797) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 26. 8. 2009 od 15.30 do 16.30. b) Izklicna cena: 42.400,00 EUR. 25. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5 v II. nad., v izmeri 75,79 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka, stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje (2501), letnik 1952, (tablica MORS 25795) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 26. 8. 2009 od 15.30 do 16.30. b) Izklicna cena: 54.400,00 EUR. 26. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1 v PR, v izmeri 67,70 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka, stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje (2501), letnik 1952, (tablica MORS 25790). a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 26. 8. 2009 od 15.30 do 16.30. b) Izklicna cena: 58.100,00 EUR. 27. Garsonjera (prazno), št. 13 v II. nad., v izmeri 28,77 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS 28068) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30. b) Izklicna cena: 24.500,00 EUR. 28. Trisobno stanovanje (prazno), št. 11 v II. nad., v izmeri 62,35 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS 28066). a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30. b) Izklicna cena: 47.900,00 EUR. 29. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 17 v III. nad., v izmeri 54,57 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS 28071) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30. b) Izklicna cena: 46.400,00 EUR. 30. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 19 v III. nad., v izmeri 55,95 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS 28073) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30. b) Izklicna cena: 45.900,00 EUR. 31. Trisobno stanovanje (prazno), št. 20 v III. nad., v izmeri 66,80 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS 28075) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30. b) Izklicna cena: 48.800,00 EUR. 32. Trisobno stanovanje (prazno), št. 4 V PR, v izmeri 52,90 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS 28083) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30. b) Izklicna cena: 39.700,00 EUR. 33. Garsonjera (prazno), št. 8 v I. nad., v izmeri 28,84 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS 28084) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30. b) Izklicna cena: 24.400,00 EUR. 34. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 22 v IV. nad., v izmeri 54,34 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS 28077) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30. b) Izklicna cena: 41.700,00 EUR. 35. Trisobno stanovanje (prazno), št. 21 v IV. nad., v izmeri 66,28 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS 28076) a) Ogled stanovanja: – 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure, – 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30. b) Izklicna cena: 47.700,00 EUR. 36. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4 v I. nad., v izmeri 69,13 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi v Lendavi, Rudarska ul. 11, stoječa na parc. št. 6425/7, zkv 3873, k.o. Lendava (166), letnik 1963, (tablica MORS 27119) a) Ogled stanovanja: – 17. 8. 2009 od 11. do 12. ure, – 25. 8. 2009 od 11. do 12. ure. b) Izklicna cena: 33.300,00 EUR. Objekti in zemljišča: 1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 649, travnik, v izmeri 1280 m2, k.o. Gornja Radgona, zkv 477, (Odlok o predkupni pravici občine). (Ogled možen ob najavi po tel. 02/236-38-22 oziroma 031/201-452, g. Erlih). b) Izklicna cena: 30.000,00 EUR. 2. Nekdanja stražnica Mišček, zemljišče s parc. št. 1626, pašnik, v izmeri 144 m2, parc. št. 1632/1, travnik, v izmeri 1012 m2, 1632/3, njiva, v izmeri 210 m2, vse nezazidana stavbna zemljišča, parc. št. 1627, dvorišče, v izmeri 135 m2 in parc. št. 1632/4, stavbišče, v izmeri 360 m2, vse zazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 2111 m2, ZKV 460, k.o. Plave (šifra k.o. 2275). a) Delno se parc. št. 1632/1 nahaja v območju kmetijskih zemljišč in gozdov. b) Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni izobešena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek prodaje. (Ogled možen ob najavi po tel. 041/397-954 g. Lesar oziroma ga. Šinigoj, tel. 031/686-345). d) Izklicna cena: 15.000,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin Oglede stanovanj lahko brez najave opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. 01/471-22-13 od 17. 8. 2009 do 2. 9. 2009 med 8. in 12. uro. Ogled objektov je prav tako možen ob predhodni najavi ob nepremičnini zapisani tel. številki. V. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 300,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR za 400,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-58000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-58000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 2. 9. 2009 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 3. 9. 2009«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te. 8. Predložiti je potrebno tudi: – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 3. 9. 2009 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.