Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

Ob-5625/09 , Stran 2108
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., Bazoviška 2, 5280 Idrija objavlja popravek razpisa javne dražbe za prodajo nepremičnin v Idriji, št. Ob-5463/09, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/09, dne 31. 7. 2009 na strani 2028 razglasnega dela uradnega lista. Spremenita se razpisa pod točko B. in C., ki se pravilno glasita: B. Parcele št. 2411, 2713/2, 2407/5, zazidljivo nezazidano zemljišče – stavbišče v Idriji, ki v naravi predstavljajo območje bivše ventilatorske postaje »Pravica«, v skupni izmeri 1.328,00 m2. Izklicna cena je 49.400,00 €. Po potrdilu Občine Idrija o namenski rabi zemljišča (3501-0298/2009-2, z dne 17. 6. 2009) predstavlja parcela stavbno zemljišče namenjena gradnji eno ali dvostanovanjske stavbe. Občina Idrija bo uveljavljala predkupno pravico (potrdilo št. 3501-0297/2009-5, z dne 6. 7. 2009). C. Parcele št. št. 956/4, 956/5 in 969/2, igrišče – park. Na omenjenih parcelah so zgrajena štiri teniška igrišča in funkcionalen objekt, ki pa niso predmet prodaje, v skupni izmeri 3.720,00 m2. Izklicna cena je 127.057,00 €. Po potrdilu Občine Idrija o namenski rabi zemljišča (3501-0300/2009-2, z dne 17. 6. 2009) predstavlja parcela stavbno zemljišče namenjena športu in rekreaciji. Občina Idrija ne bo uveljavljala predkupno pravico (potrdilo št. 3501-0301/2009-2, z dne 2. 7. 2009). V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

AAA Zlata odličnost