Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

SV 514/09 Ob-4942/09 , Stran 1792
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 514/09 z dne 22. 6. 2009, je bila nepremičnina – stanovanje, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta v Žalcu, stoječega na parc. št. 269/10, k.o. Žalec in predstavlja 6.1651% solastniški delež stanovanjskega objekta in obsega 36,10 m2, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 9. 1994, in sklepa o dedovanju z dne 11. 4. 2003, v lasti Živković Novak Natalije, zastavljena v korist upnika Špan podjetje za proizvodnjo, trgovino, servis in transport d.o.o., matična številka 5542910000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 51.638,00 EUR, z rokom vračila zadnjega obroka dne 30. 6. 2010, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost