Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

SV 175/09, 176/09 Ob-4879/09 , Stran 1792
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 175/09 in SV 176/09, oba z dne 24. 6. 2009, je bilo 3-sobno stanovanje s projektno oznako 5, ki se nahaja v 2. nadstr. večstanovanjskega objekta, na naslovu Hrastnik, Veličkova cesta 34, ki meri 81,70 m2, s št. dela stavbe 2640-346-5 in enim parkirnim mestom na dvorišču večstanovanjske hiše, s projektno oznako št. 3, obe nepremičnini stojita na parc. št. 282/3 in 346.ES in sta vpisani v z.k. vl. št. 56, k.o. Hrastnik, ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6. 2009, v izključni lasti kreditojemalca in zastavitelja Mustafe Hanića, stan. Trbovlje, Žabjek 29, zastavljeno: 1. na podlagi kreditne pogodbe št. LD/09155700079, pogodbe o zastavi nepremičnin št. LD/09155/00079-ZASN in poroštvene izjave št. LD/09155/00079, vse z dne 10. 6. 2009, za zavarovanje terjatve v višini 70.000,00 EUR, s 6,26% letno nespremenljivo obrestno mero, z zamudnimi obrestmi in vsemi stroški in pripadki ter event. stroški, z dobo vračanja v 36 mesečnih obrokih, s končno zapadlostjo zadnjega obroka dne 8. 6. 2012, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve, v korist zastavne upnice: Nove ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična št. 5860571, 2. na podlagi posojilne pogodbe ter zastavne pogodbe, obe z dne 24. 6. 2009, za zavarovanje terjatve v višini 35.171,75 EUR, z 8% letno obrestno mero, obračunano po linearni metodi, z zamudnimi obrestmi in vsemi stroški in pripadki ter evetn. stroški, z dobo vračanja v 36 mesečnih obrokih, s končno zapadlostjo zadnjega obroka dne 30. 6. 2012, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve, v korist zastavnega upnika: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke pri Zagorju 22, Kisovec, matična št. 5286450.

AAA Zlata odličnost