Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

SV 1529/2009 Ob-4875/09 , Stran 1792
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1529/2009 z dne 24. 6. 2009, je bilo mansardno stanovanje, ki obsega sobo v izmeri 12,97 m2, bivalno kuhinjo v izmeri 9,44 m2, kopalnico v izmeri 4,47 m2, hodnik v izmeri 1,39 m2 ter celotno stopnišče do stanovanja, ki se nahaja nad stanovanjem št. 4, v stanovanjski hiši, na naslovu Samova ulica 29, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 878/40, parc. št. 878/41, parc. št. 878/42 in parc. št. 878/43, k.o. Bežigrad, stanovanju pa pripada tudi lastninska pravica do 1/2 na predprostoru pred stanovanjem v pritličju, ki je namenjen za uporabo in dostop do predmetnega mansardnega stanovanja, last zastavitelja Igorja Rajnerja, Ljubljana, Samova ulica 29, na podlagi prodajne pogodbe opr. št. SV 644/09 z dne 25. 5. 2009, sklenjene s prodajalko Mariano Paulo Rezelj, Samova ulica 29, Ljubljana, zastavljeno v korist upnika Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost