Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

SV 273/09 Ob-4817/09 , Stran 1792
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr.št. SV - 273/09 z dne 23. 6. 2009, je bilo dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske stavbe, v izmeri 74,71 m2, v zgradbi na naslovu Pod Kerinom 3 A, Pivka, stoječi na parceli št. 4000/6, k.o. Radohova vas, last zastavitelja po imenu Bojan Božič, stanujoč Gabrje 7, Ilirska Bistrica, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero tri mesečni Euribor + 2,60% in z datumom zapadlosti terjatve 1. 7. 2029.

AAA Zlata odličnost