Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

SV 506/09 Ob-4816/09 , Stran 1792
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 506/09 z dne 17. 6. 2009, je bil poslovni lokal, tako imenovan trgovina Tehnopromet, v izmeri 237,91 m2 (trgovina 93,81 m2, skladišče 35,43 m2, vetrolov 4,20 m2, embalaža 14,45 m2, pisarna 18,53 m2, garderoba 7,33 m2, vetrolov 2,08 m2, umivalnik 1,44 m2, WC 1,44 m2, skladišče 27,20 m2, pralnica 8,50 m2, skladišče 8,50 m2, in garaža 15,00 m2), ki se nahaja v poslovno-stanovanjski zgradbi, z identifikacijsko številko 1838.ES, in katera stoji na stavbišču 698/2.S, oboje vpisano v vložek številka 4085, katastrska občina Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik Forjan Roman, stanujoč Murska Sobota, Ulica ob kanalu 1, 9000 Murska Sobota, pridobil po prodajni pogodbi z dne 7. 4. 2002, sklenjeni s prodajalko Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d., Naklo, zastavljen v korist upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 125.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je ta zastavna pravica ustanovljena kot tretja po vrstnem redu.

AAA Zlata odličnost