Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

Št. 2009-296 Ob-4906/09 , Stran 1775
Svet Zdravstvenega doma Brežice na podlagi sklepa 1. redne konstitutivne seje Sveta ZD z dne 23. 6. 2009 in 22. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice razpisuje delovno mesto: direktorja/direktorice Zdravstvenega doma Brežice. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/tka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo medicinske, ekonomske ali pravne smeri, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih, – da je državljan R Slovenije, – da predloži program razvoja zdravstvenega doma za čas trajanja mandata. Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta in teče od dneva izdaje soglasja občine ustanoviteljice k imenovanju. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, z oznako: »Prijava na razpis – ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.

AAA Zlata odličnost