Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

SV 564/09 Ob-4478/09 , Stran 1588
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 564/09 z dne 4. 6. 2009, je bila nepremičnina – stanovanje številka 87, v izmeri 55,82 m2, ki se nahaja v VI. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kardeljeva cesta 57, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 100/1, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnice – zastaviteljice Muhruše Šabotić, rojene 16. 2. 1960, stanujoče Kardeljeva cesta 57, 2000 Maribor, do celote, na podlagi Prodajne pogodbe številka 2671-7/2008-02/05 z dne 29. 9. 2008, sklenjene med njo kot kupcem in med Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, kot prodajalcem in Zemljiškoknjižnega dovolila z dne 29. 9. 2008; zastavljena v korist upnika Antona Potočnika, rojenega 16. 3. 1957, stanujočega Ulica Pohorskega bataljona 45A, 2314 Zgornja Polskava, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnice – zastaviteljice Muhruše Šabotić, do najvišjega zneska 59.034,60 EUR, z zapadlostjo, kot je opredeljeno v točki drugič Sporazuma, od katerih zadnja terjatev zapade v dokončno plačilo dne 30. 11. 2023, oziroma na dan odpoklica upnika, nastale na temelju Sporazuma o ugotovitvi terjatev pod I. zgoraj navedenega notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost