Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Sv 269/2009 Ob-4477/09 , Stran 1588
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz Ljubljane opr. št. 269/2009 z dne 3. 6. 2009, je bila nepremičnina, triinpolsobno stanovanje, v izmeri 100.93 m2, v prvem nadstropju desno stavbe na naslovu Tržaška cesta 24, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 124/22 k.o., Gradišče II, vpisani v vl. št. 1036 k.o. Gradišče II, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini v višini 295.000,00 EUR, s pogodbenimi obrestmi največ v višini zamudne obrestne mere kot jo določajo veljavni predpisi, s končnim rokom vračila najkasneje do 26. 5. 2014 v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, MŠ: 5026237.

AAA Zlata odličnost