Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

SV 243/09 Ob-4385/09 , Stran 1588
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Eve Simone Tomšič iz Ljubljane, opr. št. SV – 243/09 z dne 29. 5. 2009 je bilo stanovanje št. 21, ident. št. 2636-3900-21, v izmeri 60,82 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Neubergerjeva ulica 5, Ljubljana, stoječi na parc. št. 1761/16, vpisani v z. k. vložek št. 2650 k.o. Bežigrad Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Marka Vrenjaka, Neubergerjeva ulica 5, Ljubljana, do celote, na podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1 – 323/94 z dne 14. 7. 1994, sklenjene s prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo dne 31. 5. 2021.

AAA Zlata odličnost