Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

SV 146/09 Ob-4384/09 , Stran 1588
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. 146/09, z dne 29. 5. 2009, zastavitelj Damijan Mršnik, rojen 16. 12. 1964, Rozmanova ulica 24E, 6250 Il. Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini stanovanju št. 12, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Rozmanova ulica 24E, Ilirska Bistrica, v izmeri 56,20 m2, stanovanje obsega kuhinjo 11,50 m2, sobo 15,84 m2, sobo 12,24 m2, hodnik 6,75 m2, WC 1,98 m2, kopalnica 3,75 m2, shramba 1,35 m2, balkon oziroma terasa 1,20 m2, drugi prostori 1,60 m2; večstanovanjska hiša, v kateri je stanovanje, se po podatkih kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 4. 1993 nahaja na parceli št. 432/4 k.o. Ilirska Bistrica; po sedaj veljavnih podatkih javnega vpogleda v podatke o stavbah in delih stavb po izvršenem vrisu objekta v zemljiški kataster sledi, da se večstanovanjska hiša na naslovu Rozmanova ulica 24E nahaja na parceli št. 432/16, k.o. Ilirska Bistrica; številka stavbe: 895, ustanovitev in vknjižbo hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR (čista vrednost kredita), z dogovorjeno pogodbeno obrestno mero, ki na dan odobritve kredita dne 29. 4. 2009, znaša 6,50% letno in se v času do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz Hipotekarne kreditne pogodbe št. 211768-002, z rokom zapadlosti terjatve 18. 6. 2034, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v Hipotekarni kreditni pogodbi in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 29. 5. 2009, opr. št. SV 146/09, v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.

AAA Zlata odličnost