Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Ob-4525/09 , Stran 1562
Na podlagi 37. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., nadzorni svet javnega podjetja razpisuje delovno mesto direktorja Javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Kandidat za direktorja javnega podjetja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, – da je državljan Republike Slovenije, – da obvlada en svetovni jezik, – da pozna problematiko komunalnih dejavnosti. Prednost pri izbiri bo imel kandidat z delovnimi izkušnjami na področju komunalnih dejavnosti. Direktorja javnega podjetja imenuje na predlog nadzornega sveta Svet ustanoviteljev za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati morajo pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega dela in izdelanim načrtom predvidenega razvoja javnega podjetja v naslednjih štirih letih, poslati v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis za delovno mesto direktor«, na naslov: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, v petnajstih dneh od objave razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh od sprejema sklepa o izbiri.

AAA Zlata odličnost