Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Su 010610/2009 Ob-4371/09 , Stran 1561
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 – 32/06 v nad. ZJU) Delovno sodišče v Celju, Gregorčičeva 6, Celje, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni sodelavec (vodja urada predsednice sodišča) – 1 prosto delovno mesto za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 1. Organ in kraj opravljanja dela: Delovno sodišče v Celju, Gregorčičeva 6, Celje. 2. Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji pravosodni sodelavec (vodja urada predsednice sodišča). 3. Kratek opis dela: izvrševanje zadev uprave organa, vodenje pomembnejših evidenc, evidentiranje podatkov za plače, delo s sodniki porotniki. 4. Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja v naslednjem nazivih: – višji pravosodni sodelavec I, – višji pravosodni sodelavec II. 5. Pogoji za opravljanje dela: Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02–103/07) ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – višja izobrazba javne ali upravne smeri, – najmanj 6 let, 8 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen izpit iz Sodnega reda (v primeru, da kandidat tega izpita nima, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat tega usposabljanja nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – poznavanje dela z računalnikom. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in pisne privolitve kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Delovnemu sodišču v Celju pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave javnega natečaja na naslov: Delovno sodišče v Celju, Urad predsednice, Gregorčičeva 6, Celje ali na elektronski naslov _urad.dsce@sodisce.si z oznako »javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri. 7. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 03/426-02-41.

AAA Zlata odličnost