Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 430-1/2009 Ob-4496/09 , Stran 1543
V javni dražbi za prodajo nepremičnin, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 42 z dne 5. 6. 2009, Ob-4206/09, se 5. točka popravi tako, da se pravilno glasi: 1. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v ponedeljek, 29. junija 2009 ob 13. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do petka, dne 26. 6. 2009 do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic: 72210000-3301-1 Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe.

AAA Zlata odličnost