Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

SV 140/09 Ob-2881/09 , Stran 853
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-140/09 z dne 31. 3. 2009, je bilo stanovanje št. 1, v izmeri 72,30 m2, v zgradbi na naslovu Cankarjeva ulica 10, 6230 Postojna, stoječi na parceli št. 3184, k.o. Postojna, last zastaviteljev po imenu: Simon Žele, Globoka pot 11, Prestranek in Nataša Malnar, Globoka pot 11, Prestranek, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 77.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero Euribor + 2,70% letno in z datumom zapadlosti terjatve 1. 4. 2029.

AAA Zlata odličnost