Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Ob-2888/09 , Stran 845
za oddajo v najem za nedoločen čas grobni prostor št.: A1ZIDAD219G na katerem se nahaja spomeniško zaščiteno nagrobno obeležje. Izbrani ponudnik bo sklenil najemno pogodbo za grobni prostor za nedoločen čas, pod splošnimi pogoji upravljavca pokopališča, s posebnim aneksom k pogodbi pa bo zavezan, da bo na svoje stroške v roku dveh let obnovil nagrobno obeležje skladno Kulturnovarstvenimi pogoji za podpis najemne pogodbe št. 709/2001B-MAK z dne 5. 3. 2008 in skladno s konkretnimi smernicami in zahtevami, ki jih bo pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana. Dokument s Kulturnovarstvenimi pogoji lahko interesenti prevzamejo osebno na naslovu Žale d.o.o., Med hmeljniki 2. Ljubljana, v tajništvu podjetja vsak delovni dan med 7. in 15. uro. Pričakovana minimalna ponudba je 1.430,00 €. Ponudba mora vsebovati osebne podatke ponudnika z naslovom, telefonsko številko kontaktne osebe, izjavo, da je seznanjen s kulturnovarstvenimi pogoji za podpis najemniške pogodbe za obravnavano grobnico in ponujeni znesek v evrih, katerega je potrebno plačati ob sklenitvi najemne pogodbe. Merilo za izbor bo višina ponudbe. Ponudbe v zaprti kuverti lahko oddajo fizične ali pravne osebe v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana s pripisom: »Za najem grobnega prostora«. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v roku 8 dni po poteku roka za zbiranje ponudb. Če izbrani ponudnik v roku 60 dni ne sklene najemne pogodbe in aneksa ter vplača ponujen znesek, se bo postopek izbire najemnika ponovil. Žale, javno podjetje d.o.o. ni zavezano k sklenitvi najemne pogodbe z nobenim ponudnikom.

AAA Zlata odličnost