Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 121-40-100-20/09 Ob-2915/09 , Stran 842
Zavod za zdravstveno varstvo Celje razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih in po sklepu Sveta Zavoda z dne 31. 3. 2009 prosto delovno mesto direktorja zavoda. Poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba medicinske smeri s specializacijo s področja dela zavoda; – najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji; – najmanj 5 let delovne dobe po opravljenem specialističnem izpitu; – da aktivno obvlada slovenski jezik in najmanj en svetovni tuj jezik; – da predloži program delovanja in razvoja zavoda. Mandat traja 4 leta in teče od dneva izdaje soglasja ustanovitelja. Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Oddelek poslovne koordinacije, Ipavčeva ul. 18, 3000 Celje, v roku 15 dni po objavi razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa.

AAA Zlata odličnost