Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 25/2009 Ob-2892/09 , Stran 818
1. Predmet razpisa Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov, ki so realizirali samozaposlitev od 1. 1. 2008 dalje in v letu 2008 niso koristili mikrokredita RC ter posojila gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) za nova delovna mesta realizirana od 1. 1. 2009 dalje in posojila za obratna sredstva delodajalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju: GSD) za leto 2009 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Prosilec lahko zaprosi za posojilo za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ in občine. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 745.000 EUR, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma če niso zagotovljeni vsi viri za izvedbo razpisa. 2. Pogoji za prijavo Na razpis se lahko prijavijo: 1. brezposelne osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. 1. 2008 naprej, 2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so od 1. 1. 2009 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila posojila zaposlili osebo, ki išče zaposlitev in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu, 3. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so iz razpisanih sredstev GSD za leto 2009 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali samozaposlitev ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ. Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti namen (investicijo) le enkrat. Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj 1 zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno bivališče v tej drugi občini oziroma pri posojilu za obratna sredstva se investicija izvaja v omenjeni občini. Če delodajalec v času, za katerega je prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas odplačila posojila, je dolžan še neodplačani del posojila vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil ne odloči drugače. 3. Posojilni pogoji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za ekološka tovorna vozila se štejejo tovorna vozila z motorji z oznako EURO 4 in EURO 5, ki so bila izdelana vsaj v letu 2008. 4. Vloga Vlogo za posojilo lahko prosilec prejme na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač Brulc, tel. 07/33-72-987 in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/89-50-610. Vlogo lahko prosilci dobijo tudi na spletni strani www.rc-nm.si. Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo zavrnjene. 5. Rok za oddajo vlog Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa. Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij in banka enkrat mesečno. RC bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na odboru.

AAA Zlata odličnost