Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 18/09 Ob-2873/09 , Stran 817
za naslednje predmete: Program Oblikovanje materialov: Strokovna terminologija v tujem jeziku, Poslovno sporazumevanje in vodenje, Računalništvo in informatika, Podjetništvo, ekonomika in trženje, Prostoročno risanje, Osnove likovne teorije, Osnove estetike, Tehnično risanje in opisna geometrija, Predstavitvene tehnike, Dokumentiranje in arhiviranje, Značilnosti kamna, Orodja, programska in strojna oprema, Tehnologija ročne obdelave kamna, Tehnologija strojne obdelave kamna, Oblikovanje figurativne plastike, Poškodbe, zaščita in restavriranje, Inkrustacija (Intarzija), Mozaik, Plemeniti in okrasni kamni (Poldragi kamni), Materiali (kovine in polimeri), Tehnologija, Mehanika s strojnimi elementi, Oblikovanje in tehnologija izdelka, Načrtovanje prototipov, Projektno delo (oblikovanje izdelkov), Umetniško izražanje v kovini, Menedžment inovativnosti in tehnologij, Računalniška podpora oblikovanju. Program Fotografija: Strokovna terminologija v tujem jeziku, Poslovno sporazumevanje in vodenje, Računalništvo in informatika, Oblikovanje fotografije, Temelji fotografije, Tehnološki sistemi, Tehnike fotografiranja, Svetlobni viri in osvetljevanje, Obdelava in predstavitve fotografije, Temelji video in tonske tehnike, Temelji animacije, Razvoj fotografije in vizualnega sporočanja, Podjetništvo, ekonomika in trženje, Ateljejska fotografija, Oglaševalska fotografija, Arhitekturna fotografija, Vizualne komunikacije, Oblikovanje vizualnih komunikacij, Scenska fotografija, Filmska in televizijska produkcija, Montaža in digitalna postprodukcija, Teorija filmskega in video jezika, Razvoj in kritika scenskih umetnosti, Reportažna fotografija, Razvoj fotoreportaže in množičnih medijev, Temelji besednega sporočanja, Teorija komuniciranja, Uredniško delo, Avtorska fotografija, Dokumentaristika, Temelji filmskega in TV snemanja. V skladu z 92., 96. in 105. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03), s 33. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) in s Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/06) bo naziv podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za posamezen predmet v skladu s Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Oblikovanje materialov (Uradni list RS, št. 65/08), oziroma Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Fotografija (Uradni list RS, št. 65/08) in Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 1/09). Kandidati morajo prijavo na razpis, življenjepis, izpolnjen obrazec Izjava (obrazec 1; objavljen na spletni strani MŠŠ) in overjena dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola, Kraška ulica 2, 6210 Sežana. Kandidati bodo o podelitvi naziva obveščeni v 15 dneh po prejemu sklepa Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

AAA Zlata odličnost