Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

SV 185/09 Ob-2719/09 , Stran 780
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 185/09 z dne 24. 3. 2009, je bilo zastavljeno stanovanje št. 4, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ravne 23, 4290 Tržič, stoječi na parc. št. 396, k.o. Tržič, v izmeri 57,65 m2, last zastavitelja Žarka Ševića, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 3. 9. 1992, vse v korist osebe z imenom: SKB banka d.d. Ljubljana, matična številka: 5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 57.200,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost