Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

SV 41/2009 Ob-2068/09 , Stran 461
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Dominika Grešovnika iz Raven na Koroškem, opr. št. SV–41/2009 z dne 26. 2. 2009, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v etažni lastnini, z oznako: 11.E, stanovanjska raba št. 11, v četrti etaži, v izmeri 60,43 m2, z določeno identifikacijsko številko dela stavbe 11.E (882-27-11), k. o. Ravne, v večstanovanjski stavbi na Ravnah na Koroškem, Javornik 24, stoječe na parceli št. 94/2, iste k.o., last Matjaža Šterna, Kotlje 115, pošta Kotlje, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med BAU-ING d.o.o. in Matjažem Štern, z dne 29. 8. 2001 in pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, sklenjene med Danilom Kozlar, BAU-ING d.o.o. in Matjažem Štern, z dne 10. 2. 2009, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve z naslednjimi podatki o terjatvi: – glavnica: 50.000,00 EUR, – obresti: obrestna mera ob odobritvi znaša Euribor (za posle z ročnostjo 3 mesece) + 3,40% odstotnih točk letno, po sklepu uprave št. SK/03/12763/2008. Pribitek v odstotnih točkah je fiksen. Obresti tečejo od črpanja kredita dalje, – zapadlost glavnice: zadnji obrok zapade v plačilo 1. 3. 2012; z možnostjo predčasnega odplačila kredita ter odpoklica kredita, skupaj z nadomestili stroškov in morebitnimi zamudnimi obrestmi, določenimi v hipotekarni kreditni pogodbi ter stroški prisilne izterjave; vse v korist zastavne upnice: Banka Koper, d. d., Pristaniška ulica 14, pošta Koper, matična številka: 5092221000, do dokončnega poplačila zavarovane terjatve.

AAA Zlata odličnost